Husk alltid Bilbelte! 
...alt annet hjelper vi deg med!

Vil du vite når din neste kontroll skal utføres?

Klikk her:

Fast Lavpris:

EU-Kontroll

299,-

ÅPNINGSTIDER: Man - Tors: 07:30-18:00  Fre.: 07:30-16:00

EU-Kontrollen er en miljø- og sikkerhetskontroll som er pålagt alle bileiere å utføre med bestemte intervaller. Det er eiers eget ansvar å sørge for at kjøretøyet blir kontrollert og godkjent innenfor de frister som er satt. Hos Bærum Autoservice får du utført PKK / EU-kontroll etter de bestemmelser som myndighetene har fastlagt på biler med totalvekt under 3500 kg.


Formål
Hensikten med EU-kontrollen, eller periodisk kjøretøykontroll som er den korrekte benevnelsen, er å gi en tryggere og mer miljøvennlig bilpark.


Kontrollen
Biler med tillatt totalvekt 3500 kg eller mindre skal kontrolleres første gang i det fjerde året etter 1. gangs registrering og deretter hvert annet år.
Biler og tilhengere med tillatt totalvekt over 3500 kg, alle biler som er registrert for 10 personer eller flere samt drosjer og ambulanser, skal kontrolleres første gang i det andre kalenderåret etter 1. gangs registrering og deretter årlig.


OBS!

Du får ikke lenger innkalling til

EU-kontroll !


Du må selv følge med og avtale tid for kontroll slik at bilen blir godkjent før utløpet av den måneden den skal være kontrollert.


Ring oss og vi kan hjelpe deg med dette !

67 17 70 10

Godkjenning av verksteder

Reparasjoner på kjøretøy kan som hovedregel bare utføres av verksteder som er godkjent av Statens vegvesen.
Hensikten med godkjennings-ordningen er å sikre at reparasjoner blir utført på en profesjonell og trafikksikker måte.


De som skal reparere vitale deler på bil, motorsykkel, moped, traktor og motor-redskap konstruert for hastighet større enn 50 km/t eller tilhenger med brems må ha egen godkjenning. Vitale deler er for eksempel bremser, styre-innretning, hjulutrustning og elektrisk anlegg.
• Kort ventetid på time

• Meget konkurranse-

  dyktige priser

• Høy kompetanse

  og moderne utstyr


• Alle typer mekaniske
   reparasjoner

• Bytte/reparasjon av turbo

• 4-hjuls kontroll og justering

• Retting av elektroniske feil

  og sletting av feilkoder

• Programmering av nye nøkler

• Tuning/øko-tuning

• Små og store bilskader

• Rustsveising

• Oppretting

• Lakkering

webdesign: Athena Creative Studio

EU-Kontroll